Diensten

INTERIM MANAGEMENT

Interim Management bij deKennisFABRIEK biedt u directe toegang tot mijn uitgebreide ervaring als senior manager en executive in de praktijk. Met een passende opleiding en bewezen beroepservaring ben ik in staat om flexibel in te spelen op uw specifieke behoeften. Als Interim Manager ben ik beschikbaar voor periodes van gemiddeld drie tot 18 maanden, waarbij ik mij richt op organisaties die strategische veranderingen doormaken, een gekozen strategie willen implementeren, of behoefte hebben aan het invullen van kritieke managementposities.

Interimmanagement

Als interimmanager ben ik gespecialiseerd in het overbruggen van leiderschapsgaten binnen zorgorganisaties. Of het nu gaat om het leiden van veranderingsprocessen, het implementeren van strategieën of het optimaliseren van bedrijfsprocessen, ik bied een frisse, resultaatgerichte aanpak.

Coaching

Mijn coachende vaardigheden stellen mij in staat om niet alleen als manager op te treden, maar ook als mentor en motivator. Ik werk samen met individuen en teams om hun potentieel te ontsluiten en hen te begeleiden naar duurzaam succes.

Mensgericht Management

In de zorg is de menselijke factor van onschatbare waarde. Ik leg de nadruk op het ontwikkelen van een positieve en ondersteunende werkomgeving, waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

Bedrijfsvoeringsoptimalisatie

Efficiënte bedrijfsvoering is de sleutel tot succes in de zorg. Ik analyseer bestaande processen, identificeer knelpunten en implementeer verbeteringen om de operationele efficiëntie te maximaliseren.

VOORDEEL VOOR U

Het voordeel van interim-management ligt in mijn minder sterke verbondenheid met de geschiedenis van de afdeling of het bedrijf, waardoor ik gemakkelijker moeilijke beslissingen kan nemen. Met een uitgebreide ervaring binnen specifieke werkgebieden en een passende opleiding, ben ik in staat om snel en effectief te handelen bij het invullen van managementposities en het doorvoeren van strategische veranderingen.

SPEERPUNTEN VAN DEKENNISFABRIEK.NL

Bij deKennisFABRIEK.NL staan een aantal speerpunten centraal, die mijn aanpak en stijl van interimmanagement kenmerken:

 • Dicht bij de Uitvoering: Actieve betrokkenheid bij operationele processen om real-time inzicht te krijgen.

 • Veranderaar op Basis van Coachend Leiderschap: Leiding geven met focus op ontwikkeling en motivatie van individuen en teams.

 • Kwartiermaker: In staat om nieuwe initiatieven op te zetten en te implementeren.

 • Bruggenbouwer: Vermogen om verschillende afdelingen en belanghebbenden te verbinden voor een soepele samenwerking.

 • Ondernemerschap: Een ondernemende mindset om kansen te herkennen en te benutten.

 • Gevoel voor Politieke Verhoudingen: Begrip van de politieke dynamiek binnen organisaties.

 • Brede Organisatorische Blik: Overzicht over organisatorische structuren en processen.

 • Verbindend: Het vermogen om mensen en ideeën te verbinden voor gezamenlijk succes.

 • Ervaring met Organisaties in Transitie: Bewezen succes in het begeleiden van organisaties door veranderingsprocessen.

 • Klantgericht: Focus op het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant.

 • Coach: Begeleiding van individuen en teams voor persoonlijke en professionele groei.

 • Sociaal: Het opbouwen van sterke relaties en effectieve communicatie op alle niveaus.

 • Doelgericht: Gericht op het behalen van meetbare resultaten en doelstellingen.

 • Creatief en Out of the Box Denkend: Een driedimensionale blik om innovatieve oplossingen te vinden.

Bij deKennisFABRIEK.NL streven we ernaar om niet alleen verandering te faciliteren, maar ook om een blijvende impact te creëren. Neem contact op om te ontdekken hoe ik als interimmanager uw organisatie kan versterken.

PERSONAL COACHING

Voor meer informatie over coaching verwijs ik naar deCoachingsFABRIEK.nl.